Další služby

K dalším službám naší firmy patří mimo jiné projektová příprava, energetické posouzení, poradenství při čerpání dotačních programů, či stavebním řízení, instalace solárně – termických systémů a samozřejmě práce související s výše uvedenými pracemi jako např. klempířské práce, nanotechnologické nátěry, opravy střechy aj.

Projektovou přípravu jsme Vám zejména nabídnout v oblasti revitalizaci bytových domů, spojených se zateplením budov. V našem kolektivu pracuje též energetický specialista.

Solármě- termické systémy jsou úzce spojeny s revitalizací bytových domů. U dobře navržených solárních systémů lze v letních měsících dosáhnout pokrýt až 100% nákladů na ohřev vody, v ročním průměru pak až 75 %.

Klempířské práce nabízejí své služby, které zahrnují oplechování střechy, opravy a montáže okapů a jiných klempířských prvků.

Veškerá naše práce probíhá samozřejmě v souladu s platnou legislativou a bezpečnostními předpisy. Jsme také připraveni, poradit vám ve všem, co se týká stavebních úprav, terénních a zemních prací a jiných námi nabízených služeb.

Přijďte a přesvědčte se o našich kvalitách i vy!

Naše firma PETRAlaan s.r.o. nabízí také svým klientům služby v oblasti rekonstrukcí a revitalizací budov (zateplení, výměna oken, rekonstrukce střešního pláště), dále se zabýváme opravami fasád i historických fasád a renovací fasád.

Naše portfolio služeb dále obsahuje terénní úpravy, různé zemní práce, opravy střechy, dále pak klempířské práce, nanotechnologické nátěry. Pracujeme s dotačními programy IROP, Zelená úsporám, Nový Panel, OPIK, což jsou programy, které nabízí podporu při snaze snížení energetické náročnosti Vaší budovy.

Naše pole působnosti je celá ČR, soustředíme se zejména na Středočeský kraj, oblast Prahy a nám velmi známou lokalitu kraje Vysočina.

kontaktujte nás

Naše služby jsou tu pro vás!
Neváhejte nás kontaktovat!