Dotační programy
14. 10. 2019
Zobraz další články

Ratíškovický bazén

Krytý plavecký bazén v Ratíškovicích oslavil letos 20 let provozu. K tomuto výročí pomyslně dostal jako dárek nový kabát, neb tomu bylo třeba. Vždyť svým zevnějškem tato budova byla nejnepěknějším objektem ve vlastnictví obce. Fasáda byla zdegradovaná, velkoplošně opadávala a v minulosti v důsledku kondenzace par pronikajících do stěn došlo i k hloubkovému narušení páleného zdiva. S ohledem na stav této stavby obec zpracovala projekt opravy fasády, včetně zateplení vnějšího pláště, a k tomu i projekt rekuperace vzduchu v interiéru bazénu.

Cílem bylo zlepšit tepelně−izolační vlastnosti budovy, snížit náklady na otop a esteticky zkultivovat vzhled této stavby. Projekt byl předložen na Státní fond životního prostředí se žádostí o spolufinancování z Operačního programu životního prostředí. Žádosti obce bylo vyhověno a realizace se tak uskutečnila za výrazné finanční pomoci SFŽP − byly vyměněny okenní konstrukce, fasáda zateplena, provedla se rekonstrukce klempířských prvků a instalovala se nová rekuperační jednotka zajišťující výměnu a ohřev vzduchu v interiéru.

Souběžně s těmito pracemi se na náklady obce ještě provedla výměna povrchů schodiště, podlahy vestibulu, rekonstrukce hromosvodů a oprava stropu. Náklady na uvedené práce dosáhly výše 6 056 000 Kč. Dne 5. září byl krytý plavecký bazén znovuotevřen pro veřejnost. Bazén tak může nadále sloužit k relaxaci, aktivnímu odpočinku a především pak, čehož si obec považuje nejvíce, k výcviku dětí v rámci plavecké školy.